top of page

Book Launch 1 - 2024

Turismul rural și etnoturismul. Oportunități pentru o dezvoltare durabilă a Țării Beiușului

Saturday, 25th of May

11:15 AM - 12:15 PM (Bucharest Time)

National Agency for Mountain Areas - ANZM

Mountain Amphitheater

Language: Romanian

Chair: Dr. Dănuț UNGUREANU (Romania)

Author:

Dr. Vasile TODINCĂ

Senior Researcher, Țării Crișurilor Museum, Oradea, Romania

Speakers:

  • Dr. Ion TALABĂ, Senior Researcher, ''Gheorghe Zane'' Institute for Economic and Social Research - Romanian Academy, Branch of Iași, Romania

  • Dr. Vasile TODINCĂ, Senior Researcher, Țării Crișurilor Museum, Oradea, Romania

bottom of page