top of page

Alina-Petronela Haller

Researcher II, PhD habil.

''Gh. Zane'' Institute for Economic and Social Research

Iași Branch of Romanian Academy

  • Facebook

Publications
- Selection -

Haller, A.-P., & Tacu Hârșan, G.-D. (2023). Longitudinal analysis of sustainable tourism potential of the Black Sea riparian states Bulgaria, Romania and Turkey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 2971.

 

Ștefănică, M., Sandu, C. B., Butnaru, G. I., & Haller, A.-P. (2021). The nexus between tourism activities and environmental degradation: Romanian tourists’ opinions. Sustainability, 13(16), 9210.

Haller, A.-P. (2021). The contraction of European economic distances through sustainable tourism in the pre-pandemic period. Zagreb International Review of Economics and Business, 24(2), 105-134.

Anichiți, A., Dragolea, L.-L., Tacu Hârșan, G.-D., Haller, A.-P., & Butnaru, G. I. (2021). Aspects regarding safety and security in hotels: Romanian experience. Information, 12(44), 1-21.

Haller, A.-P., Butnaru, G. I., Tacu Hârșan, G.-D., & Ştefănică, M. (2020). The relationship between tourism and economic growth in the EU-28. Is there a tendency towards convergence? Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34(1), 1121-1145.

Butnaru, G. I., Mironiuc, M., Huian, C.,  & Haller, A.-P. (2018). Analysis of economic growth in tourism under the impact of terrorism and of the waves of refugees. Amfiteatru Economic, 20(12), 885-904.

Butnaru, G. I., & Haller, A.-P. (2017). Perspective of sustainable rural tourism in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Comparative study of β and σ convergence in the economic development regions. Sustainability, 9(4), 525.

Haller, A.-P. (2017). Growth throught tourism in developed european countries. Case study: France, Italy and Spain. Ecoforum, 6(1).

Haller, A.-P. (2017). Este turismul o activitate prin care se reduc inegalitățile rural-urban în condiţiile globalizării în regiunile de dezvoltare ale României? In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective (Vol. 43, pp. 17-27). Iași: Performantica.

Haller, A.-P. (2015). Turismul în mediul rural al țărilor emergente din Europa Centrală și de Est. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Gîțan (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 37, pp. 33-53). Iași: PIM.

Haller, A.-P. (2013). Turismul rural românesc în contextul sistemului turistic european. România ca destinaţie turistică. In I. Talabă, A.-P. Haller, D. Gîțan, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 31, pp. 9-17). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2013). Tradiţionalism şi agroturism în România – eroare de sistem? In I. Talabă, A.-P. Haller. M. Herciu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 29, pp. 9-16). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2013). Turismul – compliant al activităţii agricole în mediul rural în cadrul sistemului economic românesc actual. In I. Talabă, A.-P. Haller. M. Herciu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 29, pp. 27-34). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2012). Creştere şi dezvoltare prin turism în condiţii de liberalizare. Teorii şi concepte. In Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile (Vol. 28, pp. 15-29). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2012). Ecoturismul ca modalitate de creştere şi dezvoltare economică a comunităţilor rurale. In Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile (Vol. 25, pp. 55-69). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2011). Industria turistică şi producţia locală în mediul rural românesc. In I. Talabă, I. Moraru, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 24, pp. 29-36). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2011). Ruralul românesc – mediu de manifestare a turismul cultural şi turismului creativ în societatea actuală. In I. Talabă, I. Moraru, A.-P. Haller, M. Stanciu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 22, pp. 66-74). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2010). Atragerea turiştilor străini în mediul rural românesc ca urmare a liberalizării economice. In I. Talabă, D. Gîțan, A.-P. Haler, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 20, pp. 128-139). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2010). Efectele liberalizării schimburilor internaţionale asupra eficienţei antreprenorilor din turism în mediul rural. In I. Talabă, D. Gîțan, D. Ungureanu, A.-P. Haller (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 19, pp. 156-161). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2009). Gastronomia – atracţie turistică în mediul rural şi stimulent al activităţii comerciale. In I. Talabă, D. Gîțan, D. Ungureanu, J. Talpaș (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 18, pp. 82-89). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2009). Contribuţia turismului rural sub formă de ecoturism la dezvoltarea durabilă. In I. Talabă, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective (Vol. 16, pp. 36-41). Iași: Tehnopress.

Haller, A.-P. (2007). Spațiul rural – mediu de dezvoltare turistică. In Turismul rural românesc (Vol. 11, pp. 65-70).

bottom of page