Georgia-Daniela Tacu Hârșan

Researcher

''Gh. Zane'' Institute for Economic and Social Research

Iași Branch of Romanian Academy

  • Facebook

Publications
- Selection -

Anichiți, A., Dragolea, L.-L., Tacu Hârșan, G.-D., Haller, A.-P., & Butnaru, G. I. (2021). Aspects regarding safety and security in hotels: Romanian experience. Information, 12(44), 1-21.

Haller, A.-P., Butnaru, G. I., Tacu Hârșan, G.-D., & Ştefănică, M. (2020). The relationship between tourism and economic growth in the EU-28. Is there a tendency towards convergence? Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 34(1), 1121-1145.

Tacu, G. (2019). Agroturism – definiţii şi tipologii. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective (Vol. 45, pp. 7-17). Iași: Performantica.

Tacu, G., & Talabă, I. (2014). Importanţa evaluării patrimoniului cultural şi natural pentru dezvoltarea turismului rural. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu, D. Gîțan (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 35, pp. 79-91). Iași: Tehnopress.

Păduraru, T., & Tacu Hârșan, G. (2009). Alecsandru Puiu Tacu – promotor al dezvoltării satului românesc şi al turismului rural. In I. Talabă, D. Gîțan, D. Ungureanu, J. Talpaș (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 18, pp. 183-186). Iași: Tehnopress.