top of page

Dănuț Ungureanu

Director

Centre of Training and Innovation for Development in the Carpathians (CEFIDEC)

National Agency for Mountain Areas - Vatra Dornei

Ministry of Agriculture and Rural Development

&

Researcher III, PhD

Centre of Mountain Economy (CE-MONT) - Vatra Dornei

''Costin C. Kirițescu'' National Institute for Economic Research

Romanian Academy

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Publications
- Selection -

Ungureanu, D.-A., & Ungureanu, D. (2021). Psychosocial aspects of mountain residents in the context of the COVID-19 pandemic. In G.-D. Tacu Hârșan, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Romanian rural tourism in international context: Present and prospects (Vol. 47, pp. 125-128). Iași: Performantica.

Ungureanu, D.-A., & Ungureanu, D. (2021). Relevant differences between urban and rural from the perspective of young people’s lifestyle. In G.-D. Tacu Hârșan, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Romanian rural tourism in international context: Present and prospects (Vol. 47, pp. 129-137). Iași: Performantica.

Drobotă, B., Leonte, E., Chiran, A., & Ungureanu, D. (2020). Sustainable tourism strategies in North-East Romania. In G.-D. Tacu Hârșan, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Romanian rural tourism in international context: Present and prospects (Vol. 46, pp. 72-79). Iași: Performantica.

Ungureanu, D., & Ungureanu, D.-A. (2020). Activități turistice complementare posibile în gospodăria rurală montană. In G.-D. Tacu Hârșan, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Romanian rural tourism in international context: Present and prospects (Vol. 46, pp. 292-300). Iași: Performantica.

Butnaru, G. I., & Ungureanu, D. (2019). Bucătăria tradițională şi turismul gastronomic. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective (Vol. 45, pp. 206-217). Iași: Performantica.

Ungureanu, Dănuț. (2019). Exemple de bune practici în dezvoltarea turismului rural: comuna Ciocănești, județul Suceava. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective (Vol. 45, pp. 224-231). Iași: Performantica.

Ungureanu, D., & Ungureanu, D.-A. (2018). Considerații privind dezvoltarea turismului rural și a agroturismului în zona montană – stare de fapt și oportunități. In T. Păduraru, D. Ungureanu, G. Tacu (Eds.), Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective (Vol. 44, pp. 279-284). Iași: Performantica.

Ungureanu, D., Gîțan, D., & Latu, L. (2017). „Produsul montan” – o oportunitate de dezvoltare a turismului rural din zona montană. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective (Vol. 43, pp. 61-70). Iași: Performantica.

Macarie, I., Roman, M.-I., Spălățelu, C., Ungureanu, D.-A., & Ungureanu, D. (2016). Spaţiul rural, peisajul şi starea de bine (2016). In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 41, pp. 97-114). Iași: Performantica.

Ungureanu, D.-A., Lotcă, V., Vrabie, I., & Ungureanu, D. (2016). Vandalismul şi securitatea rurală. In T. Păduraru, D. Ungureanu, I. Talabă, D. Gîțan (Eds.), Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective (Vol. 42, pp. 128-137). Iași: Performantica.

Ungureanu, D. (2015). Experiența andină. Model de dezvoltare a turismului rural în regiunea Cusco, Peru. In T. Păduraru, M. Gâlea, G. Tacu, V. Arhire (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 39, pp. 102-112). Iași: PIM.

Ungureanu, D.-A., Spălățelu, C., Budău, I., Obadă, I.-L., & Ungureanu, D. (2015). Autoreglarea emoțională în dezvoltarea identității psihosociale. Ce ne determină să ne întoarcem în spațiul rural? In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu, I. Talabă (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 38, pp. 142-157). Iași: PIM.

Butnaru, G.-I., & Ungureanu, D. (2015). Turismul piscicol în România. Actualitate și perspective. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu, I. Talabă (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 38, pp. 106-122). Iași: PIM.

Ungureanu, D. (2014). Impactul Măsurii 313 – „Încurajarea activităţilor turistice” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 asupra dezvoltării comunităţilor rurale din zona montană. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu, I. Talabă (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 33, pp. 43-70). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D., Rey, A., Coca, A., Maurer, C., Baumgartner, C. Mitrofanenko, T., & Lun, L. M. (2014). Inovaţie în turismul rural: „InRuTou”, un proiect  internaţional complex, cu instrumente inovatoare pentru  dezvoltarea durabilă a turismului rural în zonele montane. In T. Păduraru, G. Tacu, D. Ungureanu, I. Talabă (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 33, pp. 71-80). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D., & Ungureanu, D.-A. (2013). Zona montană ca destinaţie pentru turismul rural. In I. Talabă, D. Vlădeanu, D. Ungureanu, A.-P. Haller, D. Gîțan (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 32, pp. 16-27). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D., Hojbotă, A.-M., & Ungureanu, D.-A. (2013). Exploatarea emoțională a turistului – condiţie în dezvoltarea turismului rural. In I. Talabă, M. Herciu, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 30, pp. 29-35). Iași: Tehnopress.

Butnaru, G.-I., Olaru, V., & Ungureanu, D. (2012). Istoria bucătăriei româneşti şi tradiţiile culinare. In Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile (Vol. 27, pp. 197-206). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D., & Ungureanu D.-A. (2012). Turismul activ – garanţia unei vacanţe reuşite petrecute în mediul rural. In Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile (Vol. 27, pp. 125-130). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D., & Butnaru, G.-I. (2012). Dezvolare regională şi turism rural. In Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile (Vol. 27, pp. 57-72). Iași: Tehnopress.

Talabă, I., & Ungureanu, D. (2011). Circumstanţele involuţiei actualului rural montan românesc – influenţe asupra turismului. In I. Talabă, I. Moraru, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 24, pp. 57-62). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D. (2011). Planul Naţional de Dezvoltare Rurală – pilon important în dezvoltarea economico-socială a satelor şi sprijinirea activităţilor de turism rural. In I. Talabă, I. Moraru, A.-P. Haller, M. Stanciu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 22, pp. 98-107). Iași: Tehnopress.

Butnaru, G. I., & Ungureanu, D. (2011). Aspecte privind protecţia mediului în localităţile din Bazinul Dornelor. In I. Talabă, I. Moraru, A.-P. Haller, M. Stanciu, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 22, pp. 168-177). Iași: Tehnopress.

Dragolea, L., Ungureanu, D., & Cotîrlea, D. (2010). Potenţialul turistic al României: turism rural în zona montană, pe exemplul judeţului Alba, comuna Arieşeni. In I. Talabă, D. Gîțan, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 20, pp. 145-156). Iași: Tehnopress.

Gîțan, D., & Ungureanu, D. (2010). Resurse de dezvoltare durabilă şi creştere a atractivităţii turistice în Ţara Dornelor. In I. Talabă, D. Gîțan, D. Ungureanu, A.-P. Haller (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 19, pp. 38-43). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D., & Ungureanu, R. (2010). Dezvoltarea turismului rural prin politici regionale specifice: Planul Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est 2008-2013. In I. Talabă, D. Gîțan, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 20, pp. 119-127). Iași: Tehnopress.

Butnaru, G. I., Holercă, A. E., & Ungureanu, D. (2009). Cercetări statistice privind strategiile globale ale calităţii produselor şi serviciilor turistice oferite de structurile de primire turistică din zonele Vatra Dornei şi Neamţ. In I. Talabă, D. Gîțan, D. Ungureanu, J. Talpaș (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 18, pp. 17-25). Iași: Tehnopress.

Cantenot, Y., Coronel, A., & Ungureanu, D. (2009). Modelul francez al turismului rural. In I. Talabă, C. Nan, D. Gîțan, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 17, pp. 209-216). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D. (2009). Resurse agroturistice în Bazinul Dornelor. Potenţial, valorificare, oportunităţi. In I. Talabă, A.-P. Haller, D. Ungureanu (Eds.), Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective (Vol. 16, pp. 104-112). Iași: Tehnopress.

Ungureanu, D. (2007). Aspecte ale dezvoltării activităților agroturistice prin punerea în valoare a resurselor locale și a produselor tradiționale în regiunea franceză Franche-Comté. In Turismul rural românesc (Vol. 11, pp. 179-186).

Ungureanu, D., & Cantenot, Y. (2007). Repartizarea geografică și evoluția rețelei de turism rural «Bienvenue à la ferme» în Franța. In Turismul rural românesc (Vol. 11, pp. 187-194).

bottom of page